AKUSTİK PROJE VEYA RAPORLARINIZ D1 SERTİFİKALI UZMANLARIMIZ TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

31.05.2019 Tarihinden itibaren ruhsat aşamasında zorunlu hale gelen akustik  proje ve raporlarınız için iletişime geçebilirsiniz.


4M PROJE&MÜHENDİSLİK

İnsan hayatını önemsiyor , güvenli ve konforlu yaşamı hak ettiğine inandığımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz.


Tüm enerjimiz ile...


HAKKIMIZDA
4M Proje Mühendislik 2015 yılında  kurulmuş olup endüstriyel sektörün ve büyük kentsel yapıların yüksek gerilim, alçak gerilim, zayıf akım konularında mühendislik, proje tasarım, danışmanlık, test, ölçüm,akustik rapor-proje,enerji kimlik belgesi ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Birçok proje gerçekleştirmiş ve kazandığı bilgi birikimi ve teknik doküman arşiviyle maliyetleri minimuma indirgeyip yüksek kalite prensibiyle hızlı zamanda doğru sonuca ulaşmaya devam etmektedir.Hizmetlerimiz

D1 AKUSTİK RAPOR&PROJE

AKUSTİK RAPOR
Akustik Rapor, yapı ruhsatı aşamasında binaların gürültüye karşı koruma kapsamında istenen belgedir. Akustik Raporda, öncelikle verilen bir bina projesindeki yapı elemanlarının yönetmeliğe göre asgari olarak sağlaması gereken akustik performans değerleri saptanır. Sınır değerlerin saptanmasını takiben, verilen projedeki yapı elemanlarının sağlayacağı akustik performans değerleri analiz edilir. Analiz sonucu elde edilen değerler ile yönetmeliğe göre saptanan sınır değerler kıyaslanarak verilen projenin hangi Akustik Sınıf değerlerini karşıladığı raporlanır. Yönetmeliğe göre yeni bina projelerinin en az C-Sınıfı akustik performans şartlarının karşılaması gerekmektedir. Tadilat ve yenileme projelerinde ise yapı elemanlarının en az D-Sınıfı akustik performans sınırlarını karşılaması istenmektedir.

AKUSTİK PROJE
Akustik raporun içeriğine ek olarak binalarda yapılan ses yalıtımı ve akustik tasarımların detay çizimlerini, çözümleri, değerlendirme raporlarını, hesap ve ölçüm sonuçlarını içeren projedir.

AKUSTİK UZMANLARI DÜZENLEYEBİLİR;
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen akustik uzman, ilgili meslek gruplarından sadece D1- Temel Bina Akustik Sertifikası’na sahip olan uzmandır.
Akustik Rapor ve Akustik Proje, D1 – Temel Bina Akustiği Sertifikalı Akustik Uzmanı tarafından düzenlenmektedir.

Ölçüm Hizmetlerimiz

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ 
 - Paratoner
 -Trafo
 -Doğalgaz
 -Jeneratör
 
-Toprak Direnci Testi
 -RCD(Kaçak Akım Rölesi) Testi

 -PFC (Muhtemel Kaçak Akım)Testi
 -PSC (Kısa Devre Akımı) Testi
 -PAT TESTİ(Taşınabilir elektrik cihazların izolasyonu)

Akredite edilmiş kuruluştan onaylı kalibrasyon belgeli ölçüm cihazımız ile  ölçümler gerçekleştirilmektedir.Can ve mal güvenliği için önem arz eden bu test ve ölçümler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) başvuruları için raporlar 4M Proje Mühendislik tarafından hazırlanmaktadır.
 

YG İŞLETME SORUMLULUĞU

18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği uyarınca tüm trafoların YG İşletme Sorumluluğu zorunlu hale getirilmiştir. Bulut Mühendislik SMM'leri (Serbest Mühendis Müşavir), EMO tarafından verilen YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesine sahiptir. Trafolarınızın güvenliğini ve yasal zorunluluk olan işletme sorumluluğunu içinde bulunduğumuz yılın son gününe kadar, SMM ile EMO onaylı olarak yapılacak bir sözleşme ile garanti altına alabilirsiniz.
 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ

Şantiye Şefliği
Bilindiği gibi şantiye şefliği mevzuatı, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile düzenlenmiştir.

Şantiye Şefi
İnşaat faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için ilgili yasalara göre gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan gerçek kişidir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJI KIMLIK BELGESI 
5627 Sayılı Kanun 26510 Sayılı 2/5/2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, imar yılı 2011'den sonra olan (2011 yılı dahil) tüm binaların 01.01.2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması zorunludur.   

EKB Uzmanı Belgesi
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygunluğu beyan edilen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemeye yetki belgesi olan EKB UZMANI BELGESİ alan 4M Proje Mühendislik  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir

AKUSTİK RAPOR-PROJE

Akustik Nedir?
Aslen dalga fiziğinin bir bölümü olan akustik, kapalı yerde sesin duyulup dağılma tarzına, bunu incelemeye verilen isimdir. Kulakta ses duyusu meydana getiren esnek karakterli boyuna titreşimlerin madde içerisindeki yayılımı ile bu titreşimleri meydana getiren cisimlerin kendi titreşimlerini inceler.

Akustik Proje Neden Gerekli?
Binaların proje aşamasında, ses yalıtım ve izolasyonu için yapılacak bütün işlemlerin detaylı çizimlerini gösteren teknik bir dokümandır. Binanın bütün bölümlerinde uygulamanın nasıl yapılacağını ölçüm sonuçlarını ve değerlendirme raporlarını içerir.
Akustik projeler, D1 bina akustik uzmanlığı sertifikasına sahip kişiler tarafından hazırlanır. Uzman, bina yapım aşamasında kullanılacak malzemelerin akustik ve yalıtım değerlerini inceler.  Uygun malzeme seçimi yapar ve binanın inşasında kullanılacak malzemeleri projede gösterir.
Yedi kattan  fazla  konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, çok işlevli binalar, konser ve dinleme salonları vb gibi yapılar için akustik proje gereklidir.
Sadece yeni yapılacak binalarda değil, tadilat ve yenileme çalışması yapılacak binalarda da akustik proje zorunlu hale gelmiş bulunuyor.

Akustik Proje Zorunluluğu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre yeni yapılacak bütün binalarda gürültü önleyici tedbirlerin alınması ve malzemelerin kullanılması ön görülüyor. Gürültünün insan hayatındaki olumsuz etkilerinin artması sonucu bu yönetmelik çıkarılmıştır. Toplu yaşam alanlarında, büyük ölçekli ve çok işlevli yapılarda zorunlu hale getirilmiştir.
31.05.2019 tarihine kadar yapı ruhsat izni almış binalar için akustik rapor isteniyor. Bu tarihten sonra yapılacak binalar için akustik proje zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. Yapı ruhsatı alabilmeniz için mutlaka bu proje raporunu hazırlatmanız gerekiyor.
Yeni bir bina ya da mevcut binanızda yenileme çalışmaları yaptıracaksanız akustik proje hakkında araştırma yapabilsiniz.
 

Foto Galeri

Projelerimizden bazı fotoğraflar.

AKUSTİK RAPOR VE PROJELERİMİZ.
Yaptığımız birkaç akustik rapor&projelerimiz.
Akustik çalışmamızdan bir görsel.
4M Proje Mühendislik olarak AG-Zayıf Akım projelerini yaptığımız bir görsel.
4M Proje Mühendislik olarak AG-Zayıf Akım projelerini yaptığımız şantiyeden bir görsel.
YG İşletme sorumluluğu yaptığımız tesisten bir görsel.

4mproje.com

Konak Caddesi 49/7 Bursa/Nilüfer

HARİTADA AÇ